در حال بارگذاری
 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.3هزار
  بازدید

مجمع اقتصاد فناوری نانو

مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تبادل تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری و همفکری پیرامون چالش ها و موانع توسعه آن بویژه در حوزه فناوری نانو و البته متمرکز بر کسب وکارها و اقتصاد ناشی از آن ها در کشور است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تبادل تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری و همفکری پیرامون چالش ها و موانع توسعه آن بویژه در حوزه فناوری نانو و البته متمرکز بر کسب وکارها و اقتصاد ناشی از آن ها در کشور است.

 • 4
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.3هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • آقای احسان طریقت ـ شکاف های مهارتی

  9 بازدید

  آقای احسان طریقت مشاور توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «بررسی اهمیت تیم سازی در موفقیت استارت آپ ها» ملاحظه می فرمایید.

 • آقای احسان طریقت ـ مفهوم تیم

  4 بازدید

  آقای احسان طریقت مشاور توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «بررسی اهمیت تیم سازی در موفقیت استارت آپ ها» ملاحظه می فرمایید.

 • آقای احسان طریقت ـ کسب و کار ارزش محور

  15 بازدید

  آقای احسان طریقت مشاور توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «بررسی اهمیت تیم سازی در موفقیت استارت آپ ها» ملاحظه می فرمایید.

 • دکتر مصطفی زمانیان ـ جایگاه یابی در زنجیره ارزش

  86 بازدید

  دکتر مصطفی زمانیان مدرس و مشاور حوزه سیاست گذاری استارت آپ ها، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «آسیب شناسی فضای کسب و کار» ملاحظه می فرمایید.

 • دکتر مصطفی زمانیان ـ آسیب شناسی با رویکرد سیستمی

  134 بازدید

  دکتر مصطفی زمانیان مدرس و مشاور حوزه سیاست گذاری استارت آپ ها، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «آسیب شناسی فضای کسب و کار» ملاحظه می فرمایید.

 • تغییر بیزینس مدل ـ دکتر رضا باقری

  62 بازدید

  دکتر رضا باقری مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اسمارت آپ، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «تغییر در آینده کسب و کار» ملاحظه می فرمایید.

 • مسیر کارآفرینی ـ دکتر رضا باقری

  104 بازدید

  دکتر رضا باقری مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اسمارت آپ، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «تغییر در آینده کسب و کار» ملاحظه می فرمایید.

 • هم خوانی بازار و محصول ـ مهندس امید اخوان

  88 بازدید

  مهندس امید اخوان مدرس و مشاور مدیریت در حوزه ی دانش بنیان و فناوری، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «هم خوانی بازار و محصول» ملاحظه می فرمایید.

 • پیش نیاز ساخت محصول نهایی ـ مهندس امید اخوان

  212 بازدید

  مهندس امید اخوان مدرس و مشاور مدیریت در حوزه ی دانش بنیان و فناوری، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «پیش نیاز ساخت محصول نهایی» ملاحظه می فرمایید.

 • کارآفرینی به سبک استارت آپ ـ مهندس امید اخوان

  412 بازدید

  مهندس امید اخوان مدرس و مشاور مدیریت در حوزه ی دانش بنیان و فناوری، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «کارآفرینی به سبک استارت آپ» ملاحظه می فرمایید.

 • لین استارت آپ ـ مهندس امید اخوان

  106 بازدید

  مهندس امید اخوان مدرس و مشاور مدیریت در حوزه ی دانش بنیان و فناوری، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «لین استارت آپ» ملاحظه می فرمایید.

 • ورود به بازارهای بین المللی ـ دکتر سعید سرکار

  80 بازدید

  دکتر سعید سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و دبیر ویژه ستاد فناوری نانو، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ســخنرانی ایشــان را با موضوع «ورود به بازارهای بین المللی» ملاحظه می فرمایید.

 • تبدیل دانش به ثروت ـ دکتر سعید سرکار

  108 بازدید

  دکتر سعید سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و دبیر ویژه ی ستاد فناوری نانو، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «تبدیل ثروت به دانش» ملاحظه می فرمایید.

 • اقتصادی از جنس دانش ـ دکتر سعید سرکار

  152 بازدید

  دکتر سعید سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و دبیر ویژه ی ستاد فناوری نانو، یکی از سخنرانان ویژه در پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو بودند که در ادامه چکیده ی ســخنرانی ایشــان را با موضوع «اقتصادی از جنس دانش» ملاحظه می فرمایید.

 • تیزر پنجمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

  249 بازدید

  رویداد سالانه مجمع اقتصاد فناوری نانو، گردهمایی است که به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می شود و به چالش ها و راهکارهای کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نانو می پردازد.

 • ترس از شکست در کارآفرینی، دکتر فرداد زند (عقاید)

  190 بازدید

  ارائه دکتر فرداد زند با موضوع ترس از شکست در کارآفرینی در پنجمین مجمع اقتصاد فن آوری نانو

 • ترس از شکست در کارآفرینی، دکتر فرداد زند (تحلیل)

  201 بازدید

  ارائه دکتر فرداد زند با موضوع ترس از شکست در کارآفرینی در پنجمین مجمع اقتصاد فن آوری نانو

 • ترس از شکست در کارآفرینی، دکتر فرداد زند (زندگی نامه)

  175 بازدید

  ارائه دکتر فرداد زند با موضوع ترس از شکست در کارآفرینی در پنجمین مجمع اقتصاد فن آوری نانو

 • کلیپ کوتاه پنجمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو

  95 بازدید

  رویداد سالانه مجمع اقتصاد فناوری نانو، گردهمایی است که به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می شود و به چالش ها و راهکارهای کارآفرینی و توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نانو می پردازد.

 • کارگاه تخصصی دکتر یوسف قاسمی

  323 بازدید

  دکتر یوسف قاسمی(مدیرعامل شرکت خدمات تجاری سازی فناوری های پیشرفته دادفلامینگو)

 • سخنرانی دکتر مهدی محمدی ـ چرایی همکاری فناورانه

  285 بازدید

  دکتر مهدی محمدی(رئیس کمیته ی علمی و توسعه ی جایزه ی ملی مدیریت فناوری و نوآوری)

 • پنل دکتر رضا اسدی فرد

  121 بازدید

  دکتر رضا اسدی فرد مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 • کارگاه تخصصی مهندس علی نیکبخت

  164 بازدید

  مهندس علی نیکبخت(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ی شرکت مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا)

 • کارگاه تخصصی دکتر زمانیان

  227 بازدید

  مصطفی زمانیان دکترای سیاست گذاری از دانشگاه تهران است و از مشاورین برجسته این حوزه به شمار می رود. زمانیان طی بیش از ۱۰ سال فعالیت در زمینه سیاست پژوهی و تدوین اسناد توسعه ملی در بخش های مختلف، تجربیات ارزنده ای آموخته که می تواند برای ما درس آموز باشد. نکته قابل توجه این که او دارای شناخت مناسبی از حوزه های صنعتی و فناورانه مختلف نیز هست و این موضوع از او یک صاحبنظر خوش فکر ساخته است.

 • معرفی شرکت پیام آوران نانو فناوری فردانگر

  70 بازدید

  شرکت پیام آوران نانو فن آوری فردانگر (PNF) در سال 1386 با هدف ایجاد و توسعه فناوری پیشرفته نانو تأسیس گردید. شرکت PNF در زمینه ی فرایندهای نانو فناوری و اصلاح محصولات نانو، طرح های گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، ساخت دستگاه های تولید نانو پودر و هم چنین ارائه ی روشی نوین در تولید نانو کلوئیدهای فلزی با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم انجام گرفته است.

 • کارگاه تخصصی دکتر مجیدپور

  73 بازدید

  دکتر مهدی مجیدپور(معاون پژوهشی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیر کبیر)

 • مصاحبه با مشاور کسب و کار - مهندس حسام الدین خاجی

  302 بازدید

  جناب آقای مهندس حسام الدین خاجی(مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد)

 • مصاحبه با کارآفرین برتر ـ مهندس جهدی

  1,632 بازدید

  جناب آقای مهندس جهدی(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ی شرکت مهندسی سطح سوین پلاسما) شرکت سوین پلاسما بعنوان شرکت داخلی و در عرصه حمایت از تولید ملی جایگزین شرکت زیمنس آلمان شد. این شرکت در زمینه ی پوشش های نانو ساختار به روش رسوب فیزیکی بخار فعالیت دارد.

 • داستان موفقیت استارتاپ های نانویی کشور

  138 بازدید

  اطلاعات تکمیلی و ثبت نام، از طریق وب سایت رسمی مجمع اقتصاد فناوری نانو به آدرس www.nanoecoforum.ir خواهد بود

 • سخنرانی دکتر سلطانی در چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

  382 بازدید

  مباحث مطرح شده: ـ معرفی بانک جهانی محصولات نانو ـ بررسی کسب و کار یک بنگاه و راهکارهای آن ـ بررسی وضعیت و عملکرد مثبت و منفی بنگاه های داخلی نانو ـ ظرفیت شرکت های بزرگ ـ تعریف شرکت نوپا و راهکارهای رشد و توسعه