در حال بارگذاری
 • 18
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 19.7هزار
  بازدید

مجمع اقتصاد فناوری نانو

مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تبادل تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری و همفکری پیرامون چالش ها و موانع توسعه آن بویژه در حوزه فناوری نانو و البته متمرکز بر کسب وکارها و اقتصاد ناشی از آن ها در کشور است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تبادل تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری و همفکری پیرامون چالش ها و موانع توسعه آن بویژه در حوزه فناوری نانو و البته متمرکز بر کسب وکارها و اقتصاد ناشی از آن ها در کشور است.

 • 18
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 19.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها