215 دنبال‌ کننده
192.6 هزار بازدید ویدیو
306 بازدید 4 ماه پیش

محلول پاشی برگی به معنای استفاده از کود یا سم محلول روی شاخه و برگ گیاهان توسط یک ترکیب غذایی رقیق شده با آب می باشد. با انجام عملیات محلول پاشی، گیاه مواد مغذی را به صورت یونی، توسط برگ و سایر اندام های هوایی گیاه جذب می کند. محلول پاشی برگی باعث افزایش محصول مطلوب و هم چنین افزایش مقاومت نسبت به بیماری ها و آفات گیاه می شود که نتیجه ی آن قوی تر شدن گیاه است. محلول پاشی سبب کاهش مصرف کود می‌شود. در بعضی از گیاهان آبزی و جلبک ها جذب کلیه مواد غذائی مورد نیاز از طریق سطح برگ ها انجام می شود که همین برگ ها یک

گلخانه هیدروپونیک

51 بازدید 6 ماه پیش

از نشانه های سرمازدگی می توان به چروکیدگی برگها ، قهوه ای شدن نوک و حاشیه برگها و در نهایت قهوه تبدیل شدن به تمام برگ ها ، بروز نواحی قهوه کم رنگ در بین رگبرگ ها ، ایجاد وضعیت آبدار روی سطح برگ ها ، افتتاحیه گیاهان و گیاهان بین رفتن جوانه های گل و یا برگ اشاره کرد. _________ @greenhouse_golkhaneh @greenhouse_golkhaneh @greenhouse_golkhaneh ____________ #سرمازدگی_محصولات_کشاورزی #سرمازدگی_باغات #محصولات_گلخانه #هیتر #تهویه

دیگر ویدیوها

45 بازدید 4 ماه پیش
28 بازدید 4 ماه پیش
19 بازدید 4 ماه پیش
20 بازدید 5 ماه پیش
6 بازدید 5 ماه پیش
41 بازدید 5 ماه پیش
8 بازدید 5 ماه پیش
324 بازدید 5 ماه پیش
114 بازدید 5 ماه پیش
26 بازدید 5 ماه پیش
109 بازدید 5 ماه پیش
8 بازدید 5 ماه پیش
76 بازدید 5 ماه پیش
11 بازدید 5 ماه پیش
7 بازدید 5 ماه پیش
279 بازدید 5 ماه پیش
15 بازدید 5 ماه پیش
25 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر