8 دنبال‌ کننده
6.5 هزار بازدید ویدیو
79 بازدید 2 ماه پیش

شب شیدایی و روایت کلی تاریخ ترانه که تمام شد، برگشتم سراغ خواب خورشید و تبدیلش کردم به فیلمی دیگر! از مزایای عدم نمایش این است که فیلمت دیده نمی‌شود و بعدها می‌توانی به کلی عوضش کنی! حالا حدود نیمی از صحنه‌ها کنار گذاشته شده وعلاوه بر اضافه شدن خیلی چیزهای جدید، تدوین همان بخش‌های باقی مانده هم تغییر کرده، و اساسا با فیلم جدیدی روبه‌روییم. گستره‌ آن فیلم قبلی، کل ترانه‌های عاشقانه بود و راستش احساسم این بود که از پس موضوع برنیامده. حالا ‌نسخه‌ جدید، محدود شده به «ترانه‌های ضدعاشقانه» و بررسی تاریخیِ نمونه‌و

دیگر ویدیوها

27 بازدید 2 ماه پیش
21 بازدید 2 ماه پیش
129 بازدید 2 ماه پیش
29 بازدید 2 ماه پیش
3 هزار بازدید 2 ماه پیش
2.9 هزار بازدید 2 ماه پیش
42 بازدید 2 ماه پیش
62 بازدید 2 ماه پیش