ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
8 دنبال‌ کننده
6.6 هزار بازدید ویدیو
93 بازدید 3 ماه پیش

شب شیدایی و روایت کلی تاریخ ترانه که تمام شد، برگشتم سراغ خواب خورشید و تبدیلش کردم به فیلمی دیگر! از مزایای عدم نمایش این است که فیلمت دیده نمی‌شود و بعدها می‌توانی به کلی عوضش کنی! حالا حدود نیمی از صحنه‌ها کنار گذاشته شده وعلاوه بر اضافه شدن خیلی چیزهای جدید، تدوین همان بخش‌های باقی مانده هم تغییر کرده، و اساسا با فیلم جدیدی روبه‌روییم. گستره‌ آن فیلم قبلی، کل ترانه‌های عاشقانه بود و راستش احساسم این بود که از پس موضوع برنیامده. حالا ‌نسخه‌ جدید، محدود شده به «ترانه‌های ضدعاشقانه» و بررسی تاریخیِ نمونه‌و

دیگر ویدیوها

42 بازدید 4 ماه پیش
21 بازدید 4 ماه پیش
134 بازدید 4 ماه پیش
40 بازدید 4 ماه پیش
3 هزار بازدید 4 ماه پیش
2.9 هزار بازدید 4 ماه پیش
48 بازدید 4 ماه پیش
64 بازدید 4 ماه پیش