6 دنبال‌ کننده
4.7 هزار بازدید ویدیو

منظر ایرانی، سرو جاویدان

100 بازدید 7 ماه پیش

ستون حنانه تا زمان ساخت منبری برای پیامبر، تکیه‌گاه او در خطبه‌ها بود. در روایت مولوی از این ستون، پیامبر در مقابل غم ستون از رها شدن، وعدۀ سرو شدن در عالم دیگر و جاودانه ماندن را به ستون می‌دهد. در داستان دیگری از اسطوره‌های ایرانی سرو، درختی معرفی می‌شود که تخم آن را زرتشت پیامبر از بهشت آورد و اول‌بار در کاشمر کاشت. آیین‌های ایرانیان هم شاهد سروهای کهنسال بسیاری است که در کنار اماکن مقدس و بلکه خود به عنوان عنصری مقدس حفاظت شده‌اند و هنوز محل رجوع مردم‌اند.

دیگر ویدیوها

منظر ایرانی، سرو جاویدان

100 بازدید 7 ماه پیش

به زبان ساده: فضای عمومی

116 بازدید 7 ماه پیش

وزارت میراث فرهنگی

28 بازدید 7 ماه پیش

به زبان ساده: منظر روستا

84 بازدید 7 ماه پیش

پباده راه در بیراهه

24 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر