در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.7هزار
  بازدید

اداره کل نظارت NCC

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 1.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • نحوه ترسیم مرغداری - پروژه کاداستر اراضی

  425 بازدید

  در این ویدئو نحوه ترسیم عارضه مرغداری آموزش داده می شود. این آموزش توسط کارشناسان اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور و با هدف آشنایی کارشناسانی که در پروژه کاداستر اراضی کشور فعالیت می کنند، تولید شده است.

 • نحوه ترسیم پوشش گیاهی - پروژه کاداستر اراضی

  351 بازدید

  در این ویدئو نحوه ترسیم عارضه پوشش گیاهی آموزش داده می شود. این آموزش توسط کارشناسان اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور و با هدف آشنایی کارشناسانی که در پروژه کاداستر اراضی کشور فعالیت می کنند، تولید شده است.

 • نحوه ترسیم کارخانه - پروژه کاداستر اراضی

  447 بازدید

  در این ویدئو نحوه ترسیم عارضه کارخانه آموزش داده می شود. این آموزش توسط کارشناسان اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور و با هدف آشنایی کارشناسانی که در پروژه کاداستر اراضی کشور فعالیت می کنند، تولید شده است.

 • نحوه ترسیم بلوکهای ساختمانی - پروژه کاداستر اراضی

  319 بازدید

  در این ویدئو نحوه ترسیم عارضه بلوک ساختمانی آموزش داده می شود. این آموزش توسط کارشناسان اداره کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور و با هدف آشنایی کارشناسانی که در پروژه کاداستر اراضی کشور فعالیت می کنند، تولید شده است.