24 دنبال‌ کننده
475 بازدید ویدیو
66 بازدید 3 هفته پیش

ذخیره و اتلاف غیر ضروری دارو در منزل: وضعیت موجود، عوامل تأثیر گذار، پیامدهای مرتبط با سلامت و اقتصاد سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا محبوب اهری، دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 31 مردادماه 1400

دیگر ویدیوها