در حال بارگذاری
 • 83
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 193.8هزار
  بازدید

سازمان مدیریت بحران کشور

سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران در کشور ایجاد شده است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران در کشور ایجاد شده است.

 • 83
  دنبال کننده
 • 8
  دنبال شونده
 • 193.8هزار
  بازدید
این کانال رسمی به درخواست "سازمان مدیریت بحران کشور" ایجاد شده است.

همه ویدیو ها