25 دنبال‌ کننده
31.7 هزار بازدید ویدیو
42 بازدید 10 ماه پیش

همایش برگزار شده به ابعاد سری وپیچیده ویروس کرونا می پردازد. و اینکه چه کسانی پشت مدیریت این ویروس هستند در ایران و جهان دیدن این ویدئو زندگی شما را تغییر میدهد

دیگر ویدیوها

249 بازدید 1 سال پیش
104 بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
19 بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
38 بازدید 1 سال پیش
81 بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
490 بازدید 1 سال پیش
17 بازدید 1 سال پیش
29 بازدید 1 سال پیش
16 بازدید 1 سال پیش
115 بازدید 1 سال پیش
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش
2.1 هزار بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
2.9 هزار بازدید 1 سال پیش
287 بازدید 1 سال پیش