6 دنبال‌ کننده
1 هزار بازدید ویدیو

D.O.R.C. CORPORATE VIDEO

12 بازدید 2 هفته پیش

دیگر ویدیوها

D.O.R.C. CORPORATE VIDEO

12 بازدید 2 هفته پیش

EURETINA 2017_ DORC Satellite Meeting

4 بازدید 3 هفته پیش

Prof Stalmans: 27G TipsTricks

0 بازدید 3 هفته پیش

Meet the brand new DORC APP

66 بازدید 3 هفته پیش

MembraneBlue-Dual®

5 بازدید 1 ماه پیش

New Extended Reach Wide Grip 27G forceps

13 بازدید 1 ماه پیش

How PURE is your PFCL tamponade

7 بازدید 1 ماه پیش

New DORC Backflush range

5 بازدید 1 ماه پیش

Combined 23G Eckardt Multi-fiber

21 بازدید 1 ماه پیش

7G Ultra Short Vitrectomy Kit

14 بازدید 1 ماه پیش

Dr Vanwynsberghe about EVA

4 بازدید 1 ماه پیش

Dr Koshy about EVA phaco-vitrectomy system

8 بازدید 1 ماه پیش

Dr Patelli about EVA and 27G

28 بازدید 1 ماه پیش

Prof Romano about 27G fluidics, EVA

25 بازدید 1 ماه پیش

Dr Marco Vecchi about VR and phaco

20 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر