در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 15
  دنبال شونده
 • 6.3هزار
  بازدید

استاد بهروز جم

این کانال برای ثبت آثار استاد بهروز جم و فعالیت های نگارستان جم توسط کمترین شاگرد ایشان محسن سعادتمند بحری ایجاد گردیده است و هدف آن نشر هنر خوشنویسی در شهرستان پاکدشت در سطح کشور و چه بسا نقاط دیگر کره ی خاکیست.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال برای ثبت آثار استاد بهروز جم و فعالیت های نگارستان جم توسط کمترین شاگرد ایشان محسن سعادتمند بحری ایجاد گردیده است و هدف آن نشر هنر خوشنویسی در شهرستان پاکدشت در سطح کشور و چه بسا نقاط دیگر کره ی خاکیست.

 • 2
  دنبال کننده
 • 15
  دنبال شونده
 • 6.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها