66 بازدید 3 ماه پیش

شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان در سال 1389 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در سال 1391 به شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان تغییر نام یافت . این شرکت در سال 1395 تبدیل به شرکت سهامی عام و در همین سال در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.