644 بازدید 1 سال پیش

چگونه در عصر اطلاعات جعلی می‌توانیم از حقیقت محافظت کنیم؟

دیگر ویدیوها

644 بازدید 1 سال پیش
532 بازدید 1 سال پیش
235 بازدید 1 سال پیش
272 بازدید 1 سال پیش
366 بازدید 1 سال پیش
533 بازدید 2 سال پیش
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش
262 بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
82 بازدید 3 سال پیش
8.5 هزار بازدید 3 سال پیش
574 بازدید 3 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
658 بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر