882 دنبال‌ کننده
756 هزار بازدید ویدیو

ترجمه تصویری سوره مبارکه کهف

1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش

آدرس پیج اینستاگرام ؛ موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص) https://www.instagram.com/yasin_quran https://www.telegram.me/yasin_quran هر روز فایل تصویری ترجمه چند آیه از قرآن کریم ، تقدیم میشود.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ترجمه تصویری سوره مبارکه کهف

1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نور

3.1 هزار بازدید 3 ماه پیش

ترجمه تصویری آیت الکرسی

4.5 هزار بازدید 3 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فرقان

1.8 هزار بازدید 4 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره یوسف

2.2 هزار بازدید 4 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نازعات

3.3 هزار بازدید 7 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره طارق

1.7 هزار بازدید 7 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره بروج

2.8 هزار بازدید 7 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره ناس

2.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فلق

1.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره مسد

1.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نصر

1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره کافرون

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره کوثر

1.8 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره ماعون

1.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قریش

833 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فیل

890 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره همزه

972 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عصر

819 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تکاثر

880 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قارعه

766 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عادیات

952 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره زلزله

3.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره بیّنه

1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره قدر

2.6 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تین

1.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره شرح

804 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره ضحی

803 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره لیل

851 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره شمس

868 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره بلد

718 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره فجر

1.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره تکویر

1.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره غاشیه

814 بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انشقاق

1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره مطففین

1.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عبس

1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نبا

2.3 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انفطار

1.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ترجمه تصویری سوره اخلاص

1 هزار بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر