739 دنبال‌ کننده
647.3 هزار بازدید ویدیو

ترجمه تصویری سوره نازعات

348 بازدید ۱ هفته پیش

آدرس پیج اینستاگرام ؛ موسسه پیامبر مهر و رحمت (ص) https://www.instagram.com/yasin_quran https://www.telegram.me/yasin_quran هر روز فایل تصویری ترجمه چند آیه از قرآن کریم ، تقدیم میشود.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ترجمه تصویری سوره نازعات

348 بازدید ۱ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره طارق

199 بازدید ۲ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره بروج

256 بازدید ۲ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره ناس

532 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره فلق

232 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره مسد

170 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره نصر

154 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره کافرون

178 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره کوثر

310 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره ماعون

224 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره قریش

189 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره فیل

209 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره همزه

161 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره عصر

161 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره تکاثر

165 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره قارعه

134 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره عادیات

135 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره زلزله

368 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره بیّنه

218 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره قدر

155 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره تین

134 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره شرح

110 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره ضحی

137 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره لیل

178 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره شمس

202 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره بلد

135 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره فجر

258 بازدید ۳ هفته پیش

ترجمه تصویری سوره تکویر

317 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره غاشیه

222 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انشقاق

226 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره مطففین

259 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره عبس

263 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره نبا

385 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره انفطار

298 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره اخلاص

223 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره علق

195 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره اعلی

356 بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره حج

2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره یونس

973 بازدید ۲ ماه پیش

ترجمه تصویری سوره غافر

3.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر