44 دنبال‌ کننده
74.6 هزار بازدید ویدیو

ښــآݪـِـــٺ ۺـُـدِعـ هآء عِـــۺـقـَـݥ

21 بازدید 2 ماه پیش

مئ گُفتئ سَلآمَتئ روزئ کِع بِگین بِم _.*نَفَس بِکِش لَعنَتئ*._ یآدِتِع چئ مئ گُفتَم؟...رِع دُرُستِع مئ گُفتَم خَفِع شو مئ گُفتئ میشِع یِع روز... یآدِتِع بآرون میومَدع مئ خوندئ بَرآم؟ عآخ نِمئ دونئ چِقَد دِلَم بَرآ صِدآت تَنگِع آون موقِع نِمئ دونِستَم بآوَر نِمکَردَم... دُرُس مئ گُفتئ شُد خِعلئ دِلِت مئ خوآس بِشنَوئ پِس مئ گَم نَفَس بِکِش لِعنِتئ...

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد