112 دنبال‌ کننده
70.2 هزار بازدید ویدیو
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نیلا گپ عنوان برنامه ای است که به گفتگو با بانوان خاص کشور می پردازد. زنانی که دست اندازهای زندگی و موانع موجود در جامعه نیز نتوانسته مانع پیشرفت آن ها شود. نیلوفر امینی فر در این رابطه می گوید: هدف اصلی این برنامه معرفی الگوهای درست و واقعی است، در واقع این الگوها باید جایگزین الگوهای اشتباهی شود که متاسفانه امروزه در فضای جامعه حس می شود.مصاحبه با موسس و مدیرعامل انجمن زنان فعال اقتصادی ایران در این برنامه صورت میگیرد.