4 دنبال‌ کننده
54.3 هزار بازدید ویدیو

نحوه برش پوست در جراحی سزارین

4 هزار بازدید 3 سال پیش

دیگر ویدیوها

نحوه برش پوست در جراحی سزارین

4 هزار بازدید 3 سال پیش

لقاح تخمک و اسپرم

16.1 هزار بازدید 3 سال پیش

مامایی نیلو

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

زایمان

2.2 هزار بازدید 3 سال پیش

مامایی نیلو

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

زایمان و تولد

3.8 هزار بازدید 4 سال پیش

هفته 28 تا 37 بارداری

5.6 هزار بازدید 4 سال پیش

هفته 21 تا 27 بارداری

6.7 هزار بازدید 4 سال پیش

هفته 15 تا 20 بارداری

3.6 هزار بازدید 4 سال پیش

هفته 10 تا 14 بارداری

3.8 هزار بازدید 4 سال پیش

هفته 1 تا 9 بارداری

3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر