نیایش جهانی یوگا توسط مربیان باشگاه نیلوفر سفید

540 بازدید 1 سال پیش

قابل ستایش است خداوند بخشنده مهربان که همه سپاس ها و درودها مخصوص اوست . ای منتهای بودن ، ای دانش نهایی ، ای بعد بی نهایت ، ای اوج شادمانی ، بر ما شعور قلبی ، آرامش درونی ، هم زیستی ، تحمل ، ایمان ، خرد عطا کن . ما را به حکم بودن ، از بند تن رها کن . از بند خود پرستی ، از خشم ، آز ، شهوت ، نفرت ، نجاتمان ده . از فیض لایزالت محروممان مگردان تا قلب ما همیشه لبریز عشق باشد . در هر کجا که هستیم ، در هر مقام و منصب ، همواره نام خود را آغاز راهمان کن . مگذار یاد پاکت در ذهن ما بمیرد . مگذار یاد پاکت در ذ

TRX

نمایش بیشتر