1 دنبال‌ کننده
60 بازدید ویدیو

سیستم سازی کسب و کار

60 بازدید 2 ماه پیش

اغلب مدیران در محل کار، کارهای یک مدیر را انجام نمی دهند. آن ها در بهترین حالت یک کارمند خوب هستند و کارهایی را انجام می دهند که از عهده یک کارمند خوب به راحتی برمی آید. کارهایی مانند حسابداری، امور مالی، خرید مواد اولیه و حتی مذاکره با خریداران جزو کارهای یک مدیر نیست. کارهای کلیدی یک مدیر مواردی مثل استخدام، اخراج، انگیزش کارکنان، هدف گذاری، تعریف پروژه، طراحی استراتژی و … هستند. اگر سیستم سازی نکنید هیچ گاه فرصت کافی نخواهید داشت تا به کارهای واقعی یک مدیر بپردازید! https://nimaad.com