در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 5.1هزار
  بازدید

آکادمی نیم خط

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 3
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 5.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آرایش الکترونی | بخش سوم | جدول تناوبی

  448 بازدید

  آرایش الکترونی آخرین زیرلایه یک اتم اطلاعات مفیدی در اختیار ما قرار می دهد و در واقع اطلاعات بدست آمده از آرایش الکترونی آخرین زیرلایه ویژگی های عنصر و جایگاه آن را در جدول تناوبی مشخص می کند. اطلاعات دیگر در خصوص گروه ها و ردیف های جدول تناوبی در ویدیو ارائه شده است. در این ویدیو جزئیات مربوط به بحث مفصل توضیح داده شده است. می توانید با مراجعه به سایت نیم خط به آدرس nimkhat.com جزوات و ویدیوهای بیشتری دریافت کنید.

 • آرایش الکترونی | بخش دوم | نوشتن آرایش الکترونی عناصر

  440 بازدید

  برای بیان آدرس الکترون های اطراف هسته از چهار عدد کوانتومی اصلی، فرعی، مغناطیسی و مغناطیسی اسپینی استفاده می کنیم و با استفاده از نوشتن آرایش الکترونی مشخص می کنیم که آخرین زیرلایه هر اتم به چه الکترونی ختم خواهد شد. و آرایش الکترون ها را مشخص می کنیم. همچنین با یادگرفتن استثناهای موجود در جدول تناوبی آماده تست های تله دار می شویم. در این ویدیو جزئیات مربوط به بحث مفصل توضیح داده شده است. می توانید با مراجعه به سایت نیم خط به آدرس nimkhat.com جزوات و ویدیوهای بیشتری دریافت کنید.

 • آرایش الکترونی | بخش اول | اعداد کوانتومی

  400 بازدید

  امکان بیان دقیق محل حضور الکترون وجود ندارد بنابرین برای بیان مکان الکترون فضایی را که احتمال حضور الکترون در این مکان بالاتر است می یابیم. اوربیتال ها انواع s ، p ، d ، F را دارند. برای بیان جایگاه الکترون و جهت گیری و جهت چرخش آن به دور هسته از چهار عدد کوانتومی اصلی، فرعی ،مغناطیسی و مغناطیسی اسپینی بهره می بریم. با مراجعه به سایت نیم خط به آدرس nimkhat.com جزوات و ویدیوهای بیشتری دریافت کنید.

 • آموزش حد و پیوستگی - بخش اول | تعریف و مفهوم حد

  1,604 بازدید

  حد به جای دادن مقدار تابع به دنبال حدودی از یک نقطه و رفتار تابع در اطراف یک نقطه است بنابرین برای بدست آوردن حد یک تابع در یک نقطه از سمت راست و چپ آن نقطه به تابع نزدیک می شویم تا بتوانم بفهمیم که تابع به سمت چه عددی میل می کند. برای دریافت ویدئوهای بیشتر و جزوات آموزشی و مقالات مشاوره ای به سایت nimkhat.com مراجعه نمایید.

 • آموزش جزء صحیح - بخش سوم | تابع و نمودار تابع جزء صحیح

  1,282 بازدید

  خروجی جزء صحیح به ازای اعداد حقیقی اعدادی صحیح است و برای هر عدد، بزرگترین عدد صحیح کوچک تر از آن عدد را می دهد. در این ویدئو تابع و نمودار تابع جزء صحیح بیان و رسم می شوند. برای دریافت ویدئوهای بیشتر و جزوات آموزشی و مقالات مشاوره ای به سایت nimkhat.com مراجعه نمایید.

 • آموزش جزء صحیح - بخش دوم | معادله جزء صحیح

  362 بازدید

  در این ویدئو با معادله جزء صحیح از ریاضیات آشنا می شوید. خروجی جزء صحیح به ازای اعداد حقیقی اعدادی صحیح است و برای هر عدد، بزرگترین عدد صحیح کوچک تر از آن عدد را می دهد. معادله جزء صحیح ما را به سمت حل نامعادله می کشاند. برای دریافت ویدئوهای بیشتر و جزوات آموزشی و مقالات مشاوره ای به سایت nimkhat.com مراجعه نمایید.

 • آموزش جزء صحیح - بخش اول | تعریف و مفهوم جزء صحیح

  499 بازدید

  در این ویدئو با مبحث جزء صحیح از ریاضیات و مفهوم آن آشنا می شوید. خروجی جزء صحیح به ازای اعداد حقیقی اعدادی صحیح است و برای هر عدد، بزرگترین عدد صحیح کوچک تر از آن عدد را می دهد. برای دریافت ویدئوهای بیشتر و جزوات آموزشی و مقالات مشاوره ای به سایت nimkhat.com مراجعه نمایید.