52 دنبال‌ کننده
711 هزار بازدید ویدیو
313 بازدید 1 سال پیش

در بخش محتوای رسانه نینی پلاس، ویروس کرونا در این ویدیو با همکاری چند تن از پزشکان عفونی کشور، به صورت کاملاً علمی مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد می کنم از دست ندهید https://niniplus.com/

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

4.9 هزار بازدید 2 سال پیش
12 هزار بازدید 2 سال پیش
874 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
5.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
3.4 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.9 هزار بازدید 2 سال پیش
389 بازدید 2 سال پیش
303 بازدید 2 سال پیش
245 هزار بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 4 سال پیش
8.9 هزار بازدید 4 سال پیش
4.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
930 بازدید 4 سال پیش
572 بازدید 4 سال پیش
2 هزار بازدید 4 سال پیش
12.5 هزار بازدید 4 سال پیش
17.7 هزار بازدید 4 سال پیش
5.1 هزار بازدید 4 سال پیش
10.3 هزار بازدید 4 سال پیش
140.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
3 هزار بازدید 4 سال پیش
646 بازدید 4 سال پیش
962 بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
8.4 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر