0 دنبال‌ کننده
97 بازدید ویدیو

رونمایی محصولات تابستان 2019 فیورلا در 36 امین نمایشگاه CBME استانبول ترکیه

54 بازدید 1 سال پیش

رونمایی محصولات تابستان 2019 فیورلا در 36 امین نمایشگاه CBME استانبول ترکیه ، آخرین رویداد رسمی فیورلا در سال 1397 بود.

مجله نی نی پونی

رونمایی محصولات پاییز 2018 فیورلا در 35 امین نمایشگاه IKF استانبول ترکیه

43 بازدید 1 سال پیش

رونمایی محصولات پاییز 2018 فیورلا در 35 امین نمایشگاه IKF استانبول ترکیه در اولین حضور خارجی فیورلا در سال 1397 بود.

مجله نی نی پونی

رونمایی محصولات تابستان 2019 فیورلا در 36 امین نمایشگاه CBME استانبول ترکیه

54 بازدید 1 سال پیش

رونمایی محصولات تابستان 2019 فیورلا در 36 امین نمایشگاه CBME استانبول ترکیه ، آخرین رویداد رسمی فیورلا در سال 1397 بود.