3 دنبال‌ کننده
9.5 هزار بازدید ویدیو
25 بازدید 5 ماه پیش

بزرگترین مشکل و دغدغه مادران برای نوزادانشان خوابیدن آنهاست چرا که اکثر کودکان با نخوابیدنشان باعث ازار و اذیت مادرانشان می شوند برای رفع این مشکل بهترین راه کار استفاده از تخت تاب است

آخرین ویدیوها

تخت تاب

25 بازدید 5 ماه پیش

بزرگترین مشکل و دغدغه مادران برای نوزادانشان خوابیدن آنهاست چرا که اکثر کودکان با نخوابیدنشان باعث ازار و اذیت مادرانشان می شوند برای رفع این مشکل بهترین راه کار استفاده از تخت تاب است

دیگر ویدیوها

25 بازدید 5 ماه پیش
32 بازدید 5 ماه پیش
237 بازدید 1 سال پیش
817 بازدید 1 سال پیش
234 بازدید 1 سال پیش
974 بازدید 1 سال پیش
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر