3 دنبال‌ کننده
11 هزار بازدید ویدیو
49 بازدید 1 سال پیش

بزرگترین مشکل و دغدغه مادران برای نوزادانشان خوابیدن آنهاست چرا که اکثر کودکان با نخوابیدنشان باعث ازار و اذیت مادرانشان می شوند برای رفع این مشکل بهترین راه کار استفاده از تخت تاب است

آخرین ویدیوها

تخت تاب

49 بازدید 1 سال پیش

بزرگترین مشکل و دغدغه مادران برای نوزادانشان خوابیدن آنهاست چرا که اکثر کودکان با نخوابیدنشان باعث ازار و اذیت مادرانشان می شوند برای رفع این مشکل بهترین راه کار استفاده از تخت تاب است

دیگر ویدیوها

49 بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
240 بازدید 2 سال پیش
846 بازدید 2 سال پیش
235 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش