1 دنبال‌ کننده
104 بازدید ویدیو
31 بازدید 5 ماه پیش

همانطور که می دانید در مواردی که درجه زردی نوزاد زیاد نباشد، پزشکان معمولاً درمان زردی نوزاد در منزل با دستگاه های فتوتراپی را پیشنهاد می دهند. در اینجور مواقع شما باید اقدام به اجاره دستگاه زردی نوزاد کنید و فتوتراپی را آغاز کنید. دستگاه های فتوتراپی انواع مختلفی دارند که چند نمونه از آنها در ایران مرسوم تر است. همچنین در هنگام فتوتراپی مراقبت هایی از نوزاد لازم است که ما در این ویدئوی کوتاه برای شما شرح داده ایم. در هنگام درمان زردی نوزاد در منزل گاهی نیاز به اقدامات اورژانسی نیز می باشد که بهتر است

سلامت نوزاد

31 بازدید 5 ماه پیش

همانطور که می دانید در مواردی که درجه زردی نوزاد زیاد نباشد، پزشکان معمولاً درمان زردی نوزاد در منزل با دستگاه های فتوتراپی را پیشنهاد می دهند. در اینجور مواقع شما باید اقدام به اجاره دستگاه زردی نوزاد کنید و فتوتراپی را آغاز کنید. دستگاه های فتوتراپی انواع مختلفی دارند که چند نمونه از آنها در ایران مرسوم تر است. همچنین در هنگام فتوتراپی مراقبت هایی از نوزاد لازم است که ما در این ویدئوی کوتاه برای شما شرح داده ایم. در هنگام درمان زردی نوزاد در منزل گاهی نیاز به اقدامات اورژانسی نیز می باشد که بهتر است