پخش زنده مکه | مراسم حج 97

این پخش زنده به پایان رسید