همگرائی ذهن و مغز و موفقیت

4 بازدید 2 روز پیش

همگرائی ذهن و مغز و تاثیر آن در موفقیت از پروفسورعمرایی

دیگر ویدیوها

کودک درون چیست؟

12 بازدید 2 هفته پیش

موفقیت

6 بازدید 3 هفته پیش

کوچینگ

22 بازدید 1 ماه پیش

مدرسین ارشد ان ال پی

32 بازدید 1 ماه پیش

ارزش های درونی انسان

13 بازدید 1 ماه پیش

مدرسی ان ال پی و کوچینگ

18 بازدید 1 ماه پیش

تغییر و بی تفاوتی

24 بازدید 2 ماه پیش

اعتماد بنفس 2

66 بازدید 2 ماه پیش

چرا موفقیت؟

8 بازدید 2 ماه پیش

بالا بردن اعتماد بنفس1

29 بازدید 2 ماه پیش

موفقیت و باورها

31 بازدید 2 ماه پیش

روانشناسی

35 بازدید 3 ماه پیش

روانشناسی

21 بازدید 3 ماه پیش

موفقیت

14 بازدید 3 ماه پیش

روز معلم مبارک باد

44 بازدید 3 ماه پیش

موفقیت

30 بازدید 3 ماه پیش

انجمن ان ای پی و کوچینگ

190 بازدید 3 ماه پیش

موفقیت چیست؟

23 بازدید 3 ماه پیش

انجمن ان ال پی و کوچینگ

200 بازدید 3 ماه پیش

مدرسی ان ال پی و کوچینگ

205 بازدید 3 ماه پیش

مدرسی ان ال پی و کوچینگ

149 بازدید 3 ماه پیش

آکادمی ان ال پی و کوچینگ

140 بازدید 4 ماه پیش

آکادمی ان ال پی و کوچینگ

87 بازدید 4 ماه پیش

انجمن ان ال پی و کوچینگ

107 بازدید 4 ماه پیش

صلح درون با ان ال پی

194 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر