41 دنبال‌ کننده
147.4 هزار بازدید ویدیو

تاثیر چگالی در فشار مایعات

1.1 هزار بازدید ۶ ماه پیش

بررسی تفاوت فشار دو مایع با چگالی متفاوت ولی با حجم و ارتفاع یکسان آب (پتاسیم پرمنگنات) و روغن خوراکی مایعی که چگالی بیشتری دارد، فشار بیشتری نیز دارد.

دیگر ویدیوها

تاثیر چگالی در فشار مایعات

1.1 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آزمایش فشار فیزیک نهم

2.7 هزار بازدید ۶ ماه پیش

اردو شبی در مدرسه

89 بازدید ۷ ماه پیش

اردو نیم روزه چیتگر 94

38 بازدید ۷ ماه پیش

فیلم کوتاه دست های خالی

2.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه کمی دیرتر

1 هزار بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه یاران ناب

576 بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه یک برگ معرفت

2 هزار بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه قمرواره

515 بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه بازی گوشی

931 بازدید ۲ سال پیش

فیلم کوتاه کمک

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه از جنس همسایگی

700 بازدید ۳ سال پیش

مش تقی

742 بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه خدا می بیند

9.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه نو عروس

3 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه گذشت

2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه کمک کردن

3.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه بدهکار

518 بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه خیر و صلاح

828 بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه عدالت

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه با جماعت

243 بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه عاقبت دروغ

8.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه سوء ظن

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه خشم کلید هر بدی

6.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه حق همسایه

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه تنهایی و شیطان

890 بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه عشق مجازی من

5.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلم کوتاه اشاره

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر