178امین باشگاه نجوم: یلدای نجومی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

یکصد و هفتاد و هشتمین باشگاه خانه نجوم استان قم با موضوع یلدای نجومی در تاریخ سه شنبه 30 آذرماه 1400 ساعت 18 بر گزار می گردد.