کنگره جهانی موبایل 2018

این پخش زنده به پایان رسید