15 دنبال‌ کننده
98.1 هزار بازدید ویدیو
259 بازدید 2 سال پیش

یک و نیم متر در سه متر - تعویض ابزار اتوماتیک - کنترلر سینتک 6 ام دی

دیگر ویدیوها

259 بازدید 2 سال پیش
491 بازدید 2 سال پیش
292 بازدید 2 سال پیش
276 بازدید 2 سال پیش
396 بازدید 2 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
821 بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
810 بازدید 4 سال پیش
88 بازدید 4 سال پیش
729 بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
117 بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
289 بازدید 4 سال پیش
336 بازدید 4 سال پیش
796 بازدید 4 سال پیش
6.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
264 بازدید 4 سال پیش
337 بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
852 بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
3.5 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر