اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور تهران ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 15 فروردین 1397 تعداد ویدیوها: 1 تعداد بازدید کل: 99

لینک‌های دیگر