0 دنبال‌ کننده
28 بازدید ویدیو

دوره مدیریت و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه

13 بازدید 1 ماه پیش

برسی الزامات در مدیریت پروژه های تحقیقاتی موضوعات و شیوه‌های ارزیابی و انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی نقش، وظایف و ویژگی های مدیر پروژه‌های تحقیقاتی در صنعت نحوه سازماندهی تیم‌های پروژه‌ دانش بنیان و خصوصیات تیم های ایده آل (تیم‌سازی بر اساس مدل Belbin)