وبینار دستاوردهای گروه پژوهشی اصلاح نباتات و سایر گروه های پژوهشی پژوهشکده کشاورزی هسته ای با کاربرد تکنیک های هسته ای (تجربیات نمایشگاه)

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

7 تیر ماه 1401– ساعت 19:00 الی 20:30 https://nsi.ir/webinar | https://www.aparat.com/nsi_videos/live |