ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 17 دی 1397 تعداد ویدیوها: 1 تعداد بازدید کل: 8.6 هزار