464 بازدید 9 ماه پیش

اُکالا، بزرگترین سوپرمارکت اینترنتی ایران در حال حاضر بیش از 400نفر پرسنل دارد و این خانواده روز به روز درحال گسترش است. در این ویدیو با چند بخش از اُکالا آشنا می شویم. برای اطلاع از فرصتهای شغلی به صفحه okalajobs در اینستاگرام مراجعه فرمایید: https://www.instagram.com/okalajobs/

دیگر ویدیوها

464 بازدید 9 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش
37 بازدید 1 سال پیش
48 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
44 بازدید 1 سال پیش
57 بازدید 1 سال پیش
221 بازدید 1 سال پیش
75 بازدید 1 سال پیش
7.3 هزار بازدید 2 سال پیش
38 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
19.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر