7 دنبال‌ کننده
37.6 هزار بازدید ویدیو
389 بازدید 2 سال پیش

آزمایش گلوله و حلقه -انبساط مواد

دیگر ویدیوها

389 بازدید 2 سال پیش
181 بازدید 2 سال پیش
5.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
10.8 هزار بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش