8 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو
7 بازدید 1 ماه پیش

زندگی رحیم علی آبادی قهرمان المپیکی کشورمان

ارمانهای المپیک

170 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو با عنوان کمیته بین المللی المپیک و جنبش المپیک - آرمان های المپیک به عنوان بخشی از دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی توسط - دکتر نصراله سجادی ارائه شده است

اخلاق در ورزش

155 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو تحت عنوان دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریت با موضوع دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی و توسط دکتر عباسعلی گائینی ارائه شده است

اهمیت ورزش

117 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو با عنوان اهمیت ورزش در جامعه و به عنوان بخشی از برنامه های دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریت ارائه شده است

ورزش دانش اموزی

33 بازدید 2 ماه پیش

این ویدئو با عنوان ورزش دانش اموزی به عنوان بخشی از دوره مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی

نمایش بیشتر