در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 17.3هزار
  بازدید

مرکز دانلود ایرانیان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 4
  دنبال شونده
 • 17.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • حل تمرین کتاب مکانیک مواد Philpot

  243 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/AY1cD اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب مکانیک مواد Philpot

  40 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/W1hnO اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین Mechanical Vibrations

  45 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/710Ev اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین Design of Machine Elements

  32 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/saYOE اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب مکانیک مواد Riley

  42 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/z2ZFx اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب اصول پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از متلب

  30 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/VtMvl اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب هندسه کلاسیک Leonard

  35 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/UvyP5 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب اصول اندازه حرکت حرارت و انتقال جرم

  35 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/yvQpM اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب شیمی ارگانیک Solomons

  31 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/6zllP اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب accompany Pattern Classification

  29 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/Ar0Uf اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین حساب دیفرانسیل و انتگرال برداری لووریچ

  32 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/F7ScO اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب آمار و احتمال موریس

  38 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/ZSM04 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب سیستم های مخابراتی Haykin

  33 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/yhAKD اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • حل تمرین کتاب فیزیک Walker

  36 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/1uQxS اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Danforth s Obstetrics and Gynecology

  36 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/rVgF9 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Basic Clinical Neuroscience

  35 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/mQ7I5 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Textbook of Head and Neck Anatomy

  34 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/sRjTZ اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Handbook of Biochemistry and Molecular Biology

  22 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/0WVvQ اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Essential Clinical Neuroanatomy

  25 بازدید

  برای دریافت فایل از لینکhttp://yon.ir/x00g2 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Nurse to Nurse ECG Interpretation

  7 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/bwrcj اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • مجموعه سه جلدی Textbook of Neurosurgery

  5 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/DVjoP اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine

  10 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/hUcJE اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Nurse to Nurse Wound Care

  19 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/zY0aq اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب Comprehensive Clinical Nephrology

  18 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/tvvo9 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • کتاب راهنمای طراحی مخازن فشار Moss و Basic - ویرایش چهارم

  20 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/zDNEZ اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • پاورپوینت دیوار برشی فولادی

  55 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/tSdpY اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • جواب ورک بوک کانون High 3

  55 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/hHcrj اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • جواب ورک بوک high2 کانون

  101 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/9Pk1K اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • محاسبه مجموع طول در اتوکد

  62 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/jTMLY اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • پاورپوینت لیفتراک

  59 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/jNelR اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • پاورپوینت کامیون ها

  75 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/KLyw3 اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید

 • پاورپوینت حمل ونقل

  12 بازدید

  برای دریافت فایل از لینک http://yon.ir/eOfjL اقدام کنید درغیر این صورت وارد سایت http://omaranyar.sellfile.ir شده واز منوی جستحو استفاده کنید