2 دنبال‌ کننده
2.3 هزار بازدید ویدیو

امید ادیبی

82 بازدید 1 سال پیش

امید ادیبی کودکی استاد سنسی امید ادیبی www.sensei-omid.com

آخرین ویدیوها

کاراته

آموزش کاراته

147 بازدید 6 ماه پیش

آموزش کاراته ویدیو های استاد امید ادیبی مرجع ویدیو سایت www.sensei-omid.com

کاراته

آموزش کاراته

94 بازدید 6 ماه پیش

آموزش کاراته ویدیو های استاد امید ادیبی مرجع ویدیو سایت www.sensei-omid.com

کاراته

امید ادیبی

76 بازدید 6 ماه پیش

امید ادیبی ویدیو های استاد امید ادیبی مرجع ویدیو سایت www.sensei-omid.com

کاراته

امید ادیبی

69 بازدید 6 ماه پیش

امید ادیبی آموزش کاراته ویدیو های استاد امید ادیبی مرجع ویدیو سایت www.sensei-omid.com

نمایش بیشتر