6 دنبال‌ کننده
1.8 هزار بازدید ویدیو

ناهید

47 بازدید 1 ماه پیش

نهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس دانشجویی امید نمایش فیلم‌های راه یافته به جشنواره در پلتفرم ودیو فیلم: ناهید فیلمساز: صمد علی‌زاده دانشگاه: پیام‌نور تبریز

دیگر ویدیوها

ناهید

47 بازدید 1 ماه پیش

هفته شانزدهم

17 بازدید 1 ماه پیش

خوابی که نمی‌بینم

8 بازدید 1 ماه پیش

قهوه فرانسه

19 بازدید 1 ماه پیش

فشن

22 بازدید 1 ماه پیش

وارونگی

6 بازدید 1 ماه پیش

کلاف

10 بازدید 1 ماه پیش

سرو

14 بازدید 1 ماه پیش

خراش

23 بازدید 1 ماه پیش

انتهای جاده

25 بازدید 1 ماه پیش

غرقاب

8 بازدید 1 ماه پیش

تروکسلر

15 بازدید 1 ماه پیش

تعدیل

8 بازدید 1 ماه پیش

عدن

20 بازدید 1 ماه پیش

عصر گاوآهن

34 بازدید 1 ماه پیش

تای‌بریک

13 بازدید 1 ماه پیش

سپر

75 بازدید 1 ماه پیش

پاس

21 بازدید 1 ماه پیش

کاغذ کاهی

5 بازدید 1 ماه پیش

رای

24 بازدید 1 ماه پیش

قاتل

21 بازدید 1 ماه پیش

عروسک چوبی

17 بازدید 1 ماه پیش

تأخیر

42 بازدید 1 ماه پیش

فاتحه

155 بازدید 1 ماه پیش

پژواک

16 بازدید 1 ماه پیش

تایم اوت

8 بازدید 1 ماه پیش

چشم

15 بازدید 1 ماه پیش

يارا

142 بازدید 1 ماه پیش

ورطه

68 بازدید 1 ماه پیش

قرینه غریب

15 بازدید 1 ماه پیش

عروسک

19 بازدید 1 ماه پیش

چهار از پنج

22 بازدید 1 ماه پیش

تالار آینه

17 بازدید 1 ماه پیش

پرومته در خواب

25 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر