در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.9هزار
  بازدید

آژانس تبلیغاتی 128

شماره یک بمان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

شماره یک بمان

 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 6.9هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "آژانس تبلیغاتی 128" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت آخر

  8 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت آخر سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت پنجم

  6 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت پنجم سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت چهارم

  5 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت چهارم سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت سوم

  12 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت سوم سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت دوم

  16 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت دوم سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی رابین سیگر قسمت اول

  18 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: ایجاد فرهنگ موفقیت سازمانی قسمت اول سخنران: رابین سیگر نویسنده پر فروش ترین کتاب در سایت آمازون تحت عنوان برندگان بالفطره

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت آخر

  15 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت آخر سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت ششم

  15 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت ششم سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت پنجم

  15 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت پنجم سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت چهارم

  21 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت چهارم سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت سوم

  13 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت سوم سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت دوم

  6 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت دوم سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی ریچارد دنی قسمت اول

  13 بازدید

  همایش ارتقاء فروش و افزایش سودآوری برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت اول سخنران: ریچارد دنی اسطوره فروش جهان از نگاه نشریه تایمز

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت آخر

  83 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت ششم و آخر سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت پنجم

  42 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت پنجم سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت چهارم

  44 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت چهارم سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت سوم

  141 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت سوم سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت دوم

  135 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت دوم سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان

 • فیلم سخنرانی مایکل جکسون قسمت اول

  194 بازدید

  همایش اصول رقابت پایدار در مدیریت بازار برگزار کننده: آژانس تبلیغاتی 128 موضوع سخنرانی: تبلیغات اثربخش قسمت اول سخنران: مایکل جکسون مدیـر اجرایـی Saatchiمدیـر اجرایـی Saatchi & Saatchi برترین کمپانی تبلیغاتی جهان