0 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو

ارزش هنر موسیقی و بانوان هنرمند در جامعه ایرانی

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

این کلیپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ مصادف با انتخابات شورای شهر تهران تهیه شد. رسالت این برنامه در ارزش گذاری به هنر بانوی ایرانی است و ترویج و اشاعه فرهنگ موسیقی در بین جوانان و خانواده ها را نشانه گرفته ایم و امیدواریم گامی هر چند کوچک در تغییر نگرش و ارتقاء فرهنگ ملی در حمایت از فعالیت های اجتماعی بانوان ایران عزیز بر داریم.