0 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

این کلیپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ مصادف با انتخابات شورای شهر تهران تهیه شد. رسالت این برنامه در ارزش گذاری به هنر بانوی ایرانی است و ترویج و اشاعه فرهنگ موسیقی در بین جوانان و خانواده ها را نشانه گرفته ایم و امیدواریم گامی هر چند کوچک در تغییر نگرش و ارتقاء فرهنگ ملی در حمایت از فعالیت های اجتماعی بانوان ایران عزیز بر داریم.

فعالیت های اجتماعی

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

این کلیپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ مصادف با انتخابات شورای شهر تهران تهیه شد. رسالت این برنامه در ارزش گذاری به هنر بانوی ایرانی است و ترویج و اشاعه فرهنگ موسیقی در بین جوانان و خانواده ها را نشانه گرفته ایم و امیدواریم گامی هر چند کوچک در تغییر نگرش و ارتقاء فرهنگ ملی در حمایت از فعالیت های اجتماعی بانوان ایران عزیز بر داریم.

كارتن خوابها

978 بازدید 4 سال پیش

با تهیه این برنامه تلاش شده مشکلات و نیاز ها و آسیب های جامعه به تصویر کشیده شود تا امیدوار باشیم با حمایت سایر مسؤلین و مردم کمک به رفع مشکلات شهری کنیم.