8 دنبال‌ کننده
11.3 هزار بازدید ویدیو
147 بازدید 2 سال پیش

جناب آقای دکتر سیروس شیری - جراح و متخصص ارتوپدی

دیگر ویدیوها

147 بازدید 2 سال پیش
244 بازدید 2 سال پیش
400 بازدید 2 سال پیش
404 بازدید 2 سال پیش
469 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
76 بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
304 بازدید 2 سال پیش
390 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
149 بازدید 3 سال پیش
42 بازدید 3 سال پیش
194 بازدید 3 سال پیش
255 بازدید 3 سال پیش
297 بازدید 3 سال پیش
106 بازدید 3 سال پیش
32 بازدید 3 سال پیش
178 بازدید 3 سال پیش