8 دنبال‌ کننده
10.8 هزار بازدید ویدیو
135 بازدید 2 سال پیش

جناب آقای دکتر سیروس شیری - جراح و متخصص ارتوپدی

دیگر ویدیوها

135 بازدید 2 سال پیش
237 بازدید 2 سال پیش
400 بازدید 2 سال پیش
403 بازدید 2 سال پیش
461 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
76 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
304 بازدید 2 سال پیش
390 بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
148 بازدید 3 سال پیش
42 بازدید 3 سال پیش
194 بازدید 3 سال پیش
254 بازدید 3 سال پیش
297 بازدید 3 سال پیش
104 بازدید 3 سال پیش
32 بازدید 3 سال پیش
178 بازدید 3 سال پیش