7 دنبال‌ کننده
645 بازدید ویدیو
88 بازدید 1 ماه پیش

در این کِلیپ تاریخ های ادبی که در پایه های چهارم، پنجم و ششم به آن اشاره شده است؛ به صورت کامل بررسی خواهد شد.

فارسی دوره ی دوم ابتدایی

88 بازدید 1 ماه پیش

در این کِلیپ تاریخ های ادبی که در پایه های چهارم، پنجم و ششم به آن اشاره شده است؛ به صورت کامل بررسی خواهد شد.