5 دنبال‌ کننده
3.8 هزار بازدید ویدیو

نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 97

110 بازدید ۱۰ ماه پیش

مصاحبه خبرنگار ماهنامه صنایع چاپ و بسته بندی با آقای داورزن

دیگر ویدیوها

نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97

115 بازدید ۱۰ ماه پیش

نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97

53 بازدید ۱۰ ماه پیش

نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97

187 بازدید ۱۰ ماه پیش

نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97

73 بازدید ۱۰ ماه پیش

نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97

209 بازدید ۱۰ ماه پیش

سمینار هنکل و زیگورگ

156 بازدید ۱ سال پیش

سمینار هنکل و زیگورگ

106 بازدید ۱ سال پیش

سمینار هنکل و زیگورگ

235 بازدید ۱ سال پیش

سمینار هنکل و زیگورگ

84 بازدید ۱ سال پیش

سمینار هنکل و زیگورگ

61 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر