1 دنبال‌ کننده
1.4 هزار بازدید ویدیو

گانودرما و استرس

9 بازدید ۱۸ ساعت پیش

کارشناس تیم تحقیقاتی امیرکبیر ۰۹۱۳۰۵۴۳۷۲۷ ۰۹۳۰۶۲۷۴۴۲۸ مگه میشه مگه داریم!!

دیگر ویدیوها

گانودرما و استرس

9 بازدید ۱۸ ساعت پیش

گانودرما و ورزشکاران

22 بازدید ۱ روز پیش

گانودرما و خشکی مفاصل

70 بازدید ۳ روز پیش

گانودرما و زخم معده

31 بازدید ۴ روز پیش

مواظب مافیای دارو باشید.

18 بازدید ۵ روز پیش

گانودرما و بهبود میگرن

29 بازدید ۱ هفته پیش

تاثیرگانودرما برالرژی

17 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرما وکاهش وزن

35 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرما و فشارخون

31 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرما و درمان ناباروری

198 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرما با قلب چه میکند!

22 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرماوبهبود ام اس

32 بازدید ۱ هفته پیش

گانودرماوبهبودآلوپسی

16 بازدید ۲ هفته پیش

قهوه گانودرماوبهبودمیگرن

39 بازدید ۲ هفته پیش

گانودرماوبهبودکبدچرب

38 بازدید ۲ هفته پیش

قهوه گانودرما؟

40 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما وکبدچرب

29 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما و درمان ناباروری

39 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما وبهبودی غلظت خون

65 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما و بهبودالرژی

23 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما وبهبود آلرژی

32 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما وبهبو ام اس

46 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما وبهبود ام اس

69 بازدید ۳ هفته پیش

گانودرما و بهبود ام اس

46 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر