اطلاعات کانال

این کانال به درخواست شرکت ایده پردازان انفورماتیک پاد ویرا ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 07 فروردین 1399 تعداد بازدید کل: 0