10 دنبال‌ کننده
15.4 هزار بازدید ویدیو

تکنولوژی های جدید اطفاءحریق

1.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

پامسا پویش آگاهی محافظت ساختمان با اسپرینکلر

دیگر ویدیوها

تکنولوژی های جدید اطفاءحریق

1.1 هزار بازدید ۹ ماه پیش

شیریکطرفه هشدار دهنده

315 بازدید ۱۱ ماه پیش

انواع سیستم اسپرینکلر

400 بازدید ۱۱ ماه پیش

مراحل ساخت اسپرینکلر

586 بازدید ۱ سال پیش

5نکته مشترک اسپرینکلرها

149 بازدید ۱ سال پیش

فلش اور و بک درفت

1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

سازمان ملی حفاظت از آتش

161 بازدید ۱ سال پیش

تاثیر اسپرینکلر روی دود

123 بازدید ۱ سال پیش

رمز موفقیت اسپرینکلرها

62 بازدید ۱ سال پیش

تاریخچه سیستم اسپرینکلر

229 بازدید ۱ سال پیش

مراحل حریق

453 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر